• The Shop
 • About
 • Photographers
 • Contact
 • Shipping Included
 • Terms & Conditions

  1. THE AGREEMENT
  The Bettysnaps.com website and the products offered on the website are provided to you on the following terms and conditions. Unless otherwise agreed, these conditions, together with the service descriptions and other information on the Bettysnap.com website, form the entire agreement between you and Bettyreps (owner of Bettysnaps.com). When you visit or shop at Bettysnaps.com, you accept these conditions. Please read them carefully. These terms and conditions apply to all customers, both consumers and businesses unless expressly stated otherwise below. Your order, submitted in accordance with the purchase procedure on the website, shall represent an offer to contract. Your order is accepted if and when your purchased goods are shipped. A confirmation e-mail or online payment proceeding does not constitute an order confirmation.

  2. WITHDRAWAL AND RETURN POLICY
  Because each piece is printed to order and due to the fragility of the product, returns are not accepted. When receiving the product, please check before signing to assure you are satisfied with the condition of the piece. Please feel free to contact us if you have any concerns.

  3. SHIPMENT, PASSING OF TITLE AND RISK
  All items purchased from Bettysnaps are delivered pursuant to a shipment contract. This means that the risk of loss and title for such items pass to you upon Bettyreps’ delivery of the item to the carrier.
  You must inspect delivered goods immediately after receipt before signing confirmation of delivery from carrier. Should the delivered goods be obviously damaged and the damages discovered only after signing of receipt, you have a period of 5 days (if you are a consumer you have 60 days) to report the damage. If you neglect to report damaged goods within this period, the right to return or exchange the purchased items no longer exists.

  4. PRICE AND PAYMENT
  Prices are in accordance with the price list on the Bettysnaps.com website applicable at the time of the order procedure The purchase price - including all delivery charges as indicated on the offer page - shall be paid in advance by debit charge or credit card, as your order is made with respect to a product to be individually produced for you. In individual cases, sale on invoice may be possible for businesses following Bettyreps assessment. In case of overdue payment, Bettyreps is entitled to 2 % interest of the purchase price per month, or, with regard to consumers, the highest interest permitted under mandatory law.

  5. LIABILITY

  Bettyreps attempts to be as accurate as possible. However, Bettysnaps.com does not warrant that product descriptions or other content of this site are accurate, complete, reliable, current, or error-free. If a product offered by Bettysnaps.com itself is not as described, your sole remedy is to return it in unused condition and to demand a refund of the purchase price. Bettysnaps.com is free to cancel an order without any reason and to refund a payment made. Any claim for damages for late delivery or defects shall be limited to a refund of the purchase price. Bettysnaps.com is in no circumstances liable for any indirect or consequential loss.

  6. COPYRIGHT AND USE
  All content included on this site is the property of Bettyreps or its content suppliers and protected by Danish and international copyright laws. Bettyreps grants you a limited license to access and make personal use of this site and not to download (other than page caching) or modify it, or any portion of it, except with express written consent of Bettyreps. This license does not include any resale or commercial use of this site or its contents. The content of this site may not be reproduced, duplicated, copied, sold, resold, visited, or otherwise exploited for any commercial purpose without express written consent of Bettyreps. 
  The purchase of works entails the purchase of products only. The sale vests no further exploitation rights in respect of the work in the buyer. Reproduction (copying), distribution, leasing, public disclosure or other analogue or digital use is prohibited. Any presentation of acquired works at public exhibitions will require consent from the artist.

  7. PRIVACY
  Please review Bettyreps’ Privacy Notice, which also governs your visit to Bettysnaps.com, to understand our practices.

  8. LAW AND JURISDICTION
  This agreement is to be interpreted in accordance with Danish law. Any disputes shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the Copenhagen City Court in the first instance.  DANSK

  1. AFTALEN
  Hjemmesiden Bettysnaps.com og de varer der udbydes på hjemmesiden, bliver leveret til dig på følgende vilkår og betingelser. Medmindre andet er aftalt, danner disse betingelser, sammen med de servicebeskrivelser og andre oplysninger på hjemmesiden Bettysnap.com, hele aftalen mellem dig og Bettyreps (ejer af Bettysnaps.com). Når du besøger eller køber varer på Bettysnaps.com, accepterer du disse betingelser. Læs dem venligst omhyggeligt. Disse vilkår og betingelser gælder for alle kunder, både
  private forbrugere og virksomheder. En ordre, lagt i overensstemmelse med købsproceduren på hjemmesiden, repræsenterer et kontraktstilbud. Din ordre er accepteret, hvis og når de købte varer afsendes. En bekræftelse via e-mail eller online betalingsprocedure udgør ikke en ordrebekræftelse.

  2. TILBAGETRÆKNING OG RETURPOLITIK
  Kunden har ret til at returnere det købte vare inden 14 dage efter modtagelsen. Fortrydelseretten kan kun udnyttes, såfremt varen tilbageleveres i samme stand som den modtages og i original emballage, inklusive beskyttende materialer, de blev sendt i. Fragtomkostningen ved at returnere varen til Bettysnaps.com påhviler dig som forbruger. Såfremt det returnerede opfylder kravene , vil du inden 30 dage fra vi har modtaget varen få returneret det betalte beløb til den konto, der har været brugt til købet . Køberen skal send en mail (hello@bettysnaps.com) eller et brev til den nedenstående adresse med besked om, at de ville benytte fortrydelsesretten. Returvarer sendes til:

  Bettysnaps.com 
  Overgaden oven Vandet 52
  1415 København K.
  Danmark

  3. FORSENDELSE, OVERDRAGELSE AF EJERSKAB OG RISIKO
  Alle varer købt på hjemmesiden Bettysnaps.com afsendes med kurér og bliver leveret i henhold til en separat forsendelseskontrakt med kuréren. Det betyder, at ejerskabet af varen og derved risikoen for tab overgår til dig, når Bettyreps har indleveret varen til kuréren. Ved modtagelse skal varen undersøges af dig inden du underskriver for modtagelse fra kuréren. Såfremt varen er åbenlyst beskadiget og skaden først opdages efter underskrivelse for modtagelse, har du en frist på 5 dage (60 dage for private forbruger) til at anmelde skaden. Hvis du forsømmer at anmelde skaden på varen inden udløb af fristen, frafalder retur- og ombytningsretten for den købte vare.

  4. PRIS OG BETALING
  Priserne er i overensstemmelse med den på ordretidspunktet gældende prisliste på hjemmesiden Bettysnaps.com. Købesummen - inklusive alle forsendelsesomkostninger, som angivet i tilbuddet på hjemmesiden - skal betales forud med betalings- eller kreditkort, på tidspunktet for ordreindgåelse, da varen specialfremstilles individuelt efter forbrugerens specifikation. I specielle tilfælde og kun efter forudgående vurdering og aftale med Bettyreps, kan salg per faktura forekomme. I tilfælde af forsinket betaling, er Bettyreps berettiget til 2% rente af den samlede købesum per måned, eller med hensyn til private forbrugerne, den højeste tilladte rente i henhold til renteloven.

  5. ANSVAR 
  Bettyreps tilstræber at være så nøjagtige som muligt. Bettysnaps.com garanterer dog ikke, at varebeskrivelserne eller andet indhold på hjemmesiden er nøjagtige, fuldstændige, pålidelige, aktuelle eller fejlfrie. Hvis en vare der er udbudt på Bettysnaps.com ikke er som beskrevet, er din eneste mulighed, at returnere varen i ubrugt stand og kræve tilbagebetaling af købesummen. Bettysnaps.com har ret til, at annullere en ordre uden grund og refundere betalingen. Ethvert krav om erstatning for forsinket levering eller mangler er begrænset til tilbagebetaling af købesummen. Bettysnaps.com er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte eller deraf følgende tab.

  6. OPHAVSRET OG BRUG
  Alt indhold på hjemmesiden tilhører Bettyreps eller ets leverandører og er beskyttet af danske og internationale love om ophavsret. Bettyreps giver dig en begrænset licens til, at tilgå hjemmesiden og gøre personlig brug af hjemmesiden og ikke til downloade (ud over almindelig caching) eller ændre den, helt eller delvist, medmindre der foreligger udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Bettyreps. Denne licens omfatter ikke nogen form for videresalg eller kommerciel brug af denne hjemmeside eller dets indhold. Hjemmesidens indhold må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges eller på anden måde bruges til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftligt samtykke Bettyreps. Køb af værker er alene ensbetydende med køb af den enkelte vare. Købet inkluderer ingen yderligere udnyttelsesrettigheder. Reproduktion (kopiering), distribution, leasing, offentliggørelse eller anden analog ellerdigital brug er forbudt. Enhver offentlig udstilling af det erhvervede værk vil kræve kunstnerens samtykke.

  7. FORTROLIGHED
  Læs venligst Bettyreps’ Privacy Notice der forklarer vores tilgang til fortrolighed og som er gældende dit besøg på Bettysnaps.com, 

  8. LOV OG JURISDIKTION
  Denne aftale skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Eventuelle tvister vil i første instans være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiktion, Københavns Byret.